Den rejseansvarlige er den person, som står øverst på reservationen og har opgivet sine personoplysninger samt adresse og telefonnummer.

Den rejseansvarlige er ansvarlig for, at betalingen sker rettidigt. Al kommunikation og eventuelle tilbagebetalinger sker kun med og til den rejseansvarlige. Dette betyder blandt andet, at det kun er den rejseansvarlige, der kan ændre eller annullere rejsen.