Priserne justeres efter udbud og efterspørgsel. Det betyder, at ved stor efterspørgsel kan prisen stige, og ved lav efterspørgsel kan det ske, at priserne falder. Priserne reguleres uden varsel, og dette kan ske op til flere gange dagligt.

En pakkerejse er en serviceydelse og køb af rejser er derfor ikke omfattet af 14 dages fortrydelsesret, som normalt er gældende online køb. Kommer der efterfølgende rabat på en rejse, gives der ikke rabat med tilbagevirkende kraft.