Vil du ud at opleve dit rejsemål, har du mulighed for at bestille en række spændende udflugter hos Corendons guider. Udflugterne på det enkelte rejsemål vil fremgå af det informationsmateriale, som bliver udleveret på rejsemålet. Eventuelle priser oplyst hjemmefra er vejledende. Corendon forbeholder sig retten til ikke at afholde en specifik udflugt, hvis vi skønner, at der ikke er den fornødne interesse, eller der er andre forhold som vejret, der gør, at udflugten ikke kan afholdes.