Ødelæg ikke dit eget eller de medrejsendes gode humør, hvis du mener, der er en fejl eller mangel på din rejse. Herunder kan du se, hvordan vi anbefaler, at du forholder dig.

Inden rejsen

Når du har bestilt din rejse, skal du gennemgå din bestilling. Tjek altid, at alt er i overensstemmelse med det bestilte. Er alle navne stavet rigtigt, stemmer det bestilte hotel med det ønskede, osv. Skulle der være misforståelser af nogen art, så lad os få dem rettet med det samme. Bemærk, at ordrebekræftelsen er en bekræftelse på din bestilling, og at det er din pligt at kontrollere indholdet. Ved indbetaling af depositum/rejsens pris, har du accepteret vilkårene anført på ordrebekræftelsen, gældende katalog, prisliste samt rejsebetingelser. Husk, at alle særaftaler skal være anført på rejsedokumenterne.

Hvis der er fejl, så kontakt en os hurtigst muligt på 89 87 92 00 eller kontakt@corendon.dk, så fejlen kan blive rettet.

På rejsen

Hvis du mener, at noget på din rejse ikke er i overensstemmelse med det bestilte eller ikke lever op til dine forventninger, skal du kontakte din guide hurtigst muligt, så fejlen kan blive rettet.  Undlader du at kontakte guiden, frasiger du dig retten til at kræve kompensation efter hjemkomst, da vi som rejsearrangør har ret til at afhjælpe evt. mangler. Guidens kontaktoplysninger finder du på hotellets informationstavle og i din velkomstkuvert, som udleveres ved ankomst til rejsemålet.

Efter rejsen

Hvis evt. problemer ikke er løst tilfredsstillende på rejsemålet ved henvendelse til din guide, skal du kontakte vores kundeservice efter hjemkomst. Dette gøres ved at udfylde reklamationsformularen på vores hjemmeside under ”Mit Corendon”. Når du udfylder formularen, sikres det, at vi har alle de nødvendige oplysninger til den videre behandling af din reklamation. Alle reklamationer besvares indenfor 4-6 uger.

Bemærk, at kommentarer på spørgeskemaer bliver taget til efterretning, men ikke besvaret. Spørgeskemaet er ikke en reklamationsformular, men bruges til anmeldelser af hotellet og generel forbedring af vores service. Vi behandler desuden ikke reklamationer, som sendes via sociale medier.