Det er altid dit eget ansvar at have gyldigt pas og visum. Har du ikke et gyldigt pas og visum, kan du afvises i lufthavnen. Børn skal ligeledes have deres eget gyldige pas samt deres eget visum, hvis rejsemålet kræver visum for indrejse.

Det er dit eget ansvar at undersøge, om der er visumpligt i det land, du rejser til. Du skal derfor selv kontakte det pågældende lands ambassade for at få oplyst, hvorvidt visum er nødvendigt.

Kontroller i god tid, at passet er gyldigt i hele rejseperioden. Nogle lande har restriktioner om passets gyldighedsperiode, som kan trække sig op til 6 måneder efter din hjemkomst (bl.a. Tyrkiet). Du kan nægtes indrejse, hvis passet er beskadiget.

Alle børn skal have eget pas, uanset alder.

Læs mere om pas til børn på www.borger.dk/Sider/Ansoeg-om-eller-forny-dansk-pas.aspx

Der er behandlingstid på anskaffelse af både pas og visum. Vi anbefaler derfor at ansøge i god tid.