Anmeldelser / Gæsternes vurderinger

De anmeldelser, som fremgår af hjemmesiden, er fra vores gæster, som efter hjemrejse har taget sig tid til at vurdere deres rejse. Alle anmelderne bliver vist i den rækkefølge, de er kommet ind. Det er gæsternes vurdering uden redigering. Dog udelades anmeldelser med upassende sprogbrug og medarbejders navne fra oversigten over anmeldelser. Du modtager en […]

Læs mere